BrandDeli & MeMo² started global partnership for Twitter Brand Lift studies

By admin 24th May 2019

BrandDeli en MeMo² slaan handen ineen om op grote schaal de brand lift voor merken via Twitter aan te tonen. BrandDeli gaat een global partnership aan met MeMo² ten aanzien van het in kaart brengen van brand lift via het Twitter platform.

MeMo² zal middels haar OnlineTracker™ methodiek de effectiviteit van Twitter advertising in kaart brengen en zodoende evalueren in welke mate Twitter bijdraagt aan de ontwikkeling van de merkpositie van grote merken. Naast Tele2, Heineken en Huawei zullen meerdere merken volgen.

Kracht van Twitter

Deze onderzoeksmethode biedt BrandDeli en haar adverteerders diepgang in de feitelijke effecten van adverteren via Twitter. De reclamecampagnes via Twitter worden geëvalueerd op creatieve impact en merkeffectiviteit, om zodoende aan te tonen in welke mate merk- en campagnedoelstellingen worden behaald. BrandDeli biedt middels de samenwerking met MeMo² transparantie over de effectiviteit van het platform voor grote internationale adverteerders. MeMo² wordt als onafhankelijke partij ingeschakeld voor het leveren van deze relevante insights.

Reacties Twitter en MeMo²

Quote Alex Bos (Twitter): BrandDeli/Twitter vindt in MeMo² een waardevolle partner voor het structureel blootleggen van de impact van Twitter Ads op brand KPI’s. Denk hierbij aan (verhoging van) brand awareness, -association, -favourability en purchase intent. Merken zijn hier in toenemende mate naar op zoek en kijken meer en meer naar kwalitatieve impact. Het onderscheidende vermogen van Twitter vertaalt zich naar de verhoogde mate van ontvankelijkheid van de gebruiker waarmee zowel organische als paid content wordt geconsumeerd. Het aantonen van de kwalitatieve implicaties hiervan op het vlak van business impact staat voor BrandDeli/Twitter centraal in de doorontwikkeling van de merkrelaties en de acceleratie van de commerciële groei hierbij.

Quote MeMo²: MeMo² kijkt met veel enthousiasme uit naar de toekomstige samenwerking met BrandDeli. Uit eerdere effectstudies voor het platform is gebleken dat Twitter een waardevolle toevoeging binnen de mediamix is en sterke synergie-effecten vertoont met TV. Wij zijn blij dat BrandDeli heeft gekozen om MeMo² op frequente basis in te schakelen om zodoende transparantie over de effectiviteit van haar platform te geven.